Zakres obsługi prawnej / Prawo pracy

Prawo pracy obejmuje normy związane z regulacją umów o pracę, praw i obowiązków pracowników i pracodawców. Ma ono szczególną doniosłość, często bowiem dotyczy jedynego bądź istotnego źródła utrzymania pracownika i jego rodziny. Prawo pracy to także przepisy z zakresu ubezpieczeń społecznych związanych z pracą.

W ramach świadczonych w Kancelarii usług prowadzę sprawy:

  • o ustalenie istnienia stosunku pracy
  • o odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie stosunku pracy
  • o przywrócenie do pracy
  • o naruszenie praw pracowniczych
  • o ciężkie naruszenie obowiązków pracownika
  • o świadczenia z tytułu ubezpieczenia społecznego
  • o nadgodziny (zapłata)
  • o wypłatę wynagrodzenia
  • o odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy i rentę uzupełniającą