Zakres obsługi prawnej / Prawo rodzinne

To szczególna dziedzina prawa, albowiem sprawy z jej zakresu charakteryzują się szczególną doniosłością, a związane z nimi emocje często nie pozwalają obejść się bez pomocy doświadczonego prawnika.

Do spraw rodzinnych prowadzonych przeze mnie zaliczyć należy między innymi:

  • sprawy o rozwód i separację
  • o alimenty, ich ustalenie, zmianę, ustanie obowiązku alimentacyjnego
  • o opiekę nad dziećmi, władzę rodzicielską
  • o ustalenie bądź zaprzeczenie rodzicielstwa
  • o przysposobienie
  • o uregulowanie widzeń z dziećmi, sposób ich wykonywania
  • o zezwolenie na wstąpienie w związek małżeński
  • o zezwolenie na dokonanie istotnej czynności związanej z potrzebami dziecka